Rozbiórka

Czasami zdarza się, że inwestor planuje rozbiórkę obiektu budowlanego. Należy wiedzieć, że w takiej sytuacji wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia na rozbiórkę. Wydawany jest on przez odpowiedni organ. Wszystkie te wymagania związane są z warunkami jakie stawia na nas prawo budowlane. Tak samo jak budując dom, czy też inny budynek musimy zdobyć pozwolenie tak samo powinno być w związku z rozbiórką budowli. Owszem czasami zdarza się, że dana rozbiórka nie wymaga pozwolenia. Jest to jednak w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich są te budynki i budowlane, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte konserwatornią o wysokości poniżej 8 metrów. Również jest tutaj określona odległość od granicy, a mianowicie nie może być ona mniejsza niż połowa wysokości. Pozwolenia na budowę nie trzeba również dla obiektów i urządzeń budowlanych na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Również warunkiem jest tutaj to, że nie podlegają one ochronie jako zabytki budowlane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.